فرشید عابدی به عنوان دبیر کمیته رسانه راه آهن جنوب شرق منصوب شد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار