بیم و امید مردم سیستان در جریان سیلاب رودخانه هیرمند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی‌ زار : در پی بارندگیهای مناسب در حوزه آبریز هیرمند در چند روز اخیر، نگاه مردم سیستان همراه با بیم و امید به آورد رودخانه سیستان است.

سیلابها بسته به حجم و میزان بارش و فاصله آن تا سیستان چند روز پس از بارندگی وارد خاک ایران میشد. اما احداث سد کمال خان در نزدیگی مرز ایران شرایط را تغییر داده است. هر چند گنجایش این سد (پنجاه میلیون متر مکعب) که در مقابل آورد چند میلیارد متر مکعبی رودخانه هیرمند رقمی محسوب نمیشود، اما بزرگترین دغدغده، انحراف آب از هیرمند به سمت و سویی دیگر بجز مسیر هیرمند است.

با ترک امریکا و خروج از افغانستان که منجر به بهبود روابط ایران با کشور همسایه شد، انتظار میرود جاری شدن رودخانه هیرمند میسر گردد.

پایبندی به قرارداد حق آبه هیرمند حداقل انتظار مردم از کشور افغانستان است.

دولت مردان ایران و نمایندگان سیستان و بزرگان مذهبی استان در مرحله حساسی از تاریخ قرار دارند. آورد رودخانه حاصل از بارندگی اخیر، حداکثر دو یا سه هفته دوام دارد. کوتاهی و قصور در مجاب کردن دولت افغانستان در ورود آب به سیستان بعنوان خشکاندن شاهرگ حیات سیستان است.

هر چند تصمیم گیری در چنین مواردی بر عهده دولتهاست اما مبادلات فرهنگی و قومی مردم سیستان با آنطرف مرز با احداث دیوار مرزی به حداقل رسیده است وگرنه میشد به نفوذ بزرگان منطقه و متقاعد کردن دولت افغانستان از طریق بزرگان محلی امیدوار بود.

بزرگان مذهبی استان در تریبونهای مختلف با ترغیب به رسمیت شناختن طالبان یکی از مهمترین موارد را پایبندی آنها به حق آبه و جاری نمودن آب هیرمند بیان داشتند. جا دارد امروز با استفاده از روابط، وعده و تاکیدی که داشتند را عملی نمایند. سیستان منتظر عمل به وعده است.

در بین نمایندگان استان جناب آقای دکتر مالکی با توجه به حضور بعنوان سفیر ایران در افغانستان و اشراف کامل بر مباحث افغانستان میتواند نقش موثر ایفا کند. حضور پررنگ ایشان در مباحث مربوط به افغانستان امروز بکار مردم سیستان می آید.

ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، بزرگان و متنفذین، نمایندگان مجلس در اقدامی همسو میتوانند مطالبه بحق مردم سیستان در حق آبه هیرمند را محقق نمایند.

امروز را دریاب که فردا دیر است

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.