گفت و گوی رییس جمهور با مردم - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار