مصاحبه محمد میر با غلامحسین پیری - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار