علی اوسط هاشمی نخستین استاندار سیستان و بلوچستان که لباس سنتی سیستانی را به تن کرد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار