شهر سوخته ثبت جهانی شد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار