سیستانیان با ماسک به نماز جمعه رفتند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار