دیدار مولوی عبدالحمید با رهبر انقلاب - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار