حضور بی شمار گداها در زابل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار