بیانیه عباس باقری - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار