بیانیه ی عباس باقری اول شد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : بیانیه آخرین مجموعه شعر دکتر عباس باقری شاعر معاصر است که در شهریور ۱۳۹۵ به همت حوزه هنری به زیور چاپ آراسته شده است، این مجموعه که در بردارنده آثاری با رویکرد به فرهنگ، سیاست و اجتماع است در قالب شعر سپید سروده شده و از مرز جهان امروز به سرزمین و اقلیم جغرافیای خود و جهان معاصر پرداخته است و ترکیب چند سویه ای از وضعیت مردم از خاورمیانه تا حوزه زادگاه خویش ارائه داده است.

نگاه ضد استکباری و ضد استبدادی این شاعر سیستانی نگاهی ست که هر قلم به دست آگاه از مسائل روز میتواند به آن دست یابد و از این گستره موضوعات خاورمیانه را برای مخاطبین خود تعریف کند.

این نگاه به پدیده های برآمده از تفکر زیاده خواه و افزون طلب استکبار آمریکا با نفرت و علامت سوال از این گونه کشورهای مهاجم و قدرت محور درآمیخته است و مردم را دعوت به تماشای افق هایی می کند که در حوزه انسانیت با تعارض از سوی، دست پرودگان آمریکا معنا می یابد باید مجموعه بیانیه را خواند تا نگاه ضد استکباری شاعر فهم شود و علت نفرت و انزجار شاعر را از جهان افزون خواه دریافت.

بیانیه ی دکتر عباس باقری در ششمین جشنواره ی بین المللی شعر انقلاب موفق به کسب رتبه ی اول شد.