تا این لحظه هیچکدام از نمایندگان سیستان از مدیر پروژه منطقه ازاد سیستان اطلاعاتى نخواستند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

منصور حجازى نیا  در گفتگویى پیرامون روند تصویب منطقه آزاد سیستان اظهار داشت: تمامى موارد درخواستى ازسوى کمیسیون اقتصادى مانند رعایت مساحت محدوده تا٣٠هزار هکتار و تایید نقشه توسط وزیران عضو شوراى عالى مناطق ازاد و دیگر شرایط مهیا و در اختیار کمیسیون است.

وی اضافه کرد: اگر تا قبل از پایان برنامه پنجم درصحن علنى مجلس مصوب شود به اهداف مد نظر خواهیم رسید و گرنه انچه که در لایحه برنامه ششم مصوب شد هیچ امیدوارى درراه اندازى منطقه ازاد سیستان ندارم.

مدیر پروژه منطقه آزاد سیستان بیان کرد: معتقدم در سنوات قبل متاسفانه برعملکرد مناطق ازاد نظارت جدى نبوده اما در دوره دبیرى اقاى ترکان و در سه سال اخیر بیش ار۴٠ گروه از دیوان محاسبات و سازمان بازرسى ازمناطق ازاد کشور بازدید کردند؛ الحمدالله هیچ گزارش منفى قابل پیگیرى وجود نداشته که خود دلالت بر سلامت کار و حرکت در جهت اهداف دارد لذا دلیلى برنگرانى مجلسیان نیست.

وی ادامه داد: به نظر مى رسد، بایست نمایندگان سیستان با همراهى دیگر نماینده ها و با توجه به وضعیت بحرانى منطقه قبل از شروع برنامه ششم پیگیر ارسال لایحه منطقه ازاد درصحن علنى مجلس شوند و قبل از ارسال لایحه برنامه ششم به شوراى نگهبان بدنبال مکانزیمى جهت حذف مادده ٢٧ باشند که کاملا اهرم ترمزایجاد منطقه ازاد سیستان است.

حجازی نیا گفت: با این حال، تا این لحظه هیچکدام از نمایندگان سیستان از بنده به عنوان مدیر پروژه اطلاعاتى را نخواستند./صبح زاهدان