نشست شهردار زابل با اصحاب رسانه - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار