نامه کیان عابدی به کردستانی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار