مولوی عبدالحمید اقدام تروریستها را محکوم کرد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار