مهندس علي اوسط هاشمي - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار