من «فخرالدین دانش»، یک مدیر استراتژیکم - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار