مسابقات بومی محلی در هیرمند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار