مدرسه چرك، بلاتكليفي،ملاغلامرضا - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار