سفر وزیر ارشاد به زاهدان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار