سفر علی اوسط هاشمی به پاکستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار