دیدار علی اوسط هاشمی با ابتکار - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار