دیدار حبیب اله دهمرده و استاندار - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار