دهمرده فرماندار جدید نیمروز - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار