حمله به علی اوسط هاشمی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار