حمایت از علی اوسط هاشمی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار