حضور میرشکار در هیرمند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار