حضور میرشکار در هامون - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار