جهانتیغ عضو تیم ملی سپک تاکرا - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار