تکذیب خبر کمیته سه نفره - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار