ترور معلم در قصرقند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار