برگزاری دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان نیمروز با حضور مسئولین و خیرین ارزشمند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار