بازدید معاون وزیر علوم از زابل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار