اعلام کاندیداتوری سیدحسن خمینی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار