اختصاص دو میلیارد دلار - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار