اجابت درخواست هاشمی از سوی عربستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار