رای به شایستگی یا رای به قومیت؟! - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار ؛ شوراهای اسلامی شهرها در راستای توسعه شهری پایدار از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است. اگر چه تصویب قوانین مرتبط با شوراها به دهه های دور باز میگردد اما در دهه های اخیر این حرکت اجتماعی تحقق یافت و تجربه نوینی در دموکراسی اسلامی به منصه ظهور رسید. انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ بدون هیچ مانعی مرحله گذار تجربه را پشت سر گذاشته و در زمانی کوتاه توسعه پایدار شهری براساس قوانین توسط شهرداری ها در زیر نظر این نهاد نوپا اما تاثیر گذار تحقق یافت، شهر های کوچک و تازه توسعه یافته که از ساختار سنتی و قومی و قبیله ای که بر آن حاکم بود در دوره گذار متوقف شد و متاسفانه موفق به بهره گیری مناسب از شوراها نشدند.

شهرستان زاهدان به دلیل رقابت های قومی و باورهای مذهبی از جمله شهرهاییست که منافع قومی را بر توسعه شهری ترجیح داده و شورای شهری ناکارآمد تصدی امور شهری را هر بار به عهده گرفتند و نتایج اسفناکی از دل این نهاد اجتماعی خود را نمایان ساخت.

شورای شهری که به جای بهره گیری از افراد نخبه و متخصص ، جایگاه نمایندگان اقوام است با تصویب قوانین و برنامه ریزی های سطحی نگر مانع توسعه شهری مناسب می شوند. برای نمونه لازم میبینم تا به طرح سنتی کردن چهارراه رسولی زاهدان اشاره کنم، چهارراه رسولی به دلایل مختلف و متعددی که بر همگان مشهود است شهره ی ملی دارد و برای اقوام سایر استانهای دور و نزدیک کشور آشناست. در دوره ای که مهندس خیرخواه شهردار منطقه ۱ زهدان بود طرح سنتی کردن چهارراه رسولی مطرح شد و به تصویب رسید. طبق توافق شهرداری منطقه ۱ با کسبه ی چهارراه رسولی بنابر آن شد تا هر یک از کسبه سهم خود را در اجرای طرح به شهرداری پرداخت کرده تا از طریق مناقصه یک پیمانکار زبده در عرض کمتر از ۶ ماه طرح را اتمام رسانده و مسافران نوروزی آن سال شاهد چشم انداز جدید چهارراه رسولی باشند.

این اقدام شهرداری می توانست به گونه قابل ملاحظه ای شکل شهر را تغییر داده و گامی نو در راستای اجرایی کردن طرح های سنتی و بافت فرهنگی متناسب با جغرافیا و تاریخ منطقه بردارد. متاسفانه این طرح با تغییر مهندس خیرخواه (یکسال مانده به انتخابات) اجرایی نشد و خیلی زود به فراموشی سپرده شد. فردی به جای مهندس خیرخواه تصدی شهرداری منطقه ۱ را به عهده گرفت که تا آن موقع تجربه اجرایی در امور شهرداری را نداشت و به هر دلیل طرح سنتی کردن چهارراه رسولی را دنبال نکرد.

برخوردهای قومی و توافق های پنهان در امر انتخابات شوراها باعث شد تا خروج نابهنگام مهندس خیرخواه یک فرصت مناسب از بین برود. مادامی که کلانشهری چون زاهدان به جای رقابت افراد نخبه ، شاهد رقابت اقوام در به دست آوردن کرسی های شورای اسلامی باشد افراد توانمند فرصت خدمت به مردم و تحقق زاهدانی آباد با رفاه حداکثری را به دست نمی اورند. تاخیر ۶ ماهه ی شهرداری در عزل مهندس خیرخواه و با ایجاد تاخیر در انتصاب شهردار بعدی می توانست یک خاطره خوب در اذهان مردم شهر زاهدان باقی گذارد. ای کاش به جای به دست آوردن دل حامیان کمی هم به فکر شهر زاهدان و ساکنان آن بودیم .

نویسنده: فرشید عابدی