علی اوسط هاشمی رفت اما نامش در تاریخ سیستان و بلوچستان به نیکی ماند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار؛ در تاریخ معاصر استان و زمانی که بر اساس مرزبندی ها، منطقه سیستان و منطقه بلوچستان در لوای یک استان اداره می شد، فرمانداران کل و استانداران بسیاری جهت منویات کلی نظام حاکم در این منطقه آمدند و رفتند، هر کدام در تاریخ این خطه عملکردی را به نام خود به ثبت رساندند.
زاهدان به عنوان خواستگاه سیاسی پیش از انقلاب اسلامی ایران به عنوان مرکز استان و شهری تازه تاسیس و یکی از مناطق راهبردی به شمار می رفت که تمام نگاه ها را جهت تکمیل زیرساخت های شهری و عمرانی معطوف خود می کرد.
اگر به تاریخ با دیدگاهی بدون حب و بغض قومی و مذهبی بنگرید در زمان تصدی دو فرد روند ایجاد زیرساخت های اساسی و حیاتی زمانه با حدت و شدت بیشتری دنبال شده است.
تمام استانداران و فرمانداران کل سیستان و بلوچستان به زعم و تفکر خویش برای آبادانی این مرز و بوم از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند، قبل و بعد انقلاب، حین جنگ، دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت مهرورز و دولت تدبیر و امید، این افراد زیر ساخت هایی مانند راه ها، ، سد ها و … ایجاد کردند که در زمانه خود امری ضروری به شمار می رفت، طرح های مطالعاتی زیر ساخت های ضروری، آموزشی و اقتصادی انجام می شد اما در برخی از دوره ها در اولویت چندم این افراد قرار میگرفت.
قبل از انقلاب اسلامی ایران پس از عملیات قشون در سال های بین بهمن ۱۳۰۷ تا آذر ۱۳۱۳ رویکرد نظامی بر سیستان و بلوچستان حاکم بود حضور سرتیپ مهدی قلی خان تاجبخش در سال های ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۵ با اینکه وی نظامی بود با تاسیس اداره ایالتی سیستان و بلوچستان و ایجاد ساختارهای اداری و اقتصادی رویکرد نظامی حاکم بر منطقه را به رویکرد سیاسی و اجتماعی تغییر داد.
علی اوسط هاشمی استاندار اسبق سیستان و بلوچستان شخصی دیگری است که در میان استانداران جهت ایجاد زیر ساخت های بندری، ریلی، کشاورزی، پتروشیمی، گاز، امنیت پایدار و اشاعه وجهه امن استان با توجه به تمام سیاه نمایی های رسانه ای و تضارت ها نمره قابل قبولی به خود اختصاص داده و نامش را در تاریخ استان به نیکی به یادگار گذاشته است.
علی اوسط هاشمی نیز مانند سرتیپ مهدی قلی خان تاجبخش به عنوان فردی که دلبسته به فرهنگ دموکراسی است با تقویتی نهاد های مدنی و استفاده از تمامی ظرفیت های انسانی فارغ از در نظر گرفتن قوم و مذهب توانست رویکرد امنیتی حاکم بر استان را به رویکرد فرهنگی و انسانی تغییر دهد.
شرایط زمانه به گونه ای بود در تلاش بودند تمام فعالیت های وی را حقیر نشان دهندو بخاطر تفکرش مورد تخریب ها و هجمه های فراوانی قرار می گرفت اما تاریخ گواه تمام نیکی و بدی های افراد خواهد بود.

نویسنده: فرشید عابدی