پشت پرده تغییر مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب زابل چه بود؟!! - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : با توجه به کارایی و قابلیت و توانمندی حبیب اعلائی در خدمت به مردم، حذف ناگهانی وی ابهامات و سوالاتی را اذهان ایجاد کرد که با بررسی های صورت گرفته دلیل اصلی این برکناری مشخص می گردد.

به گزارش نی زار ، با توجه به تغییر کابینه دوازدهم احتمال تغییر در مدیریتهای استان تقریبا قطعی ست، این تغییر قاعدتا متوجه شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان نیز می باشد.

مدیریت پروازی و عدم حضور در استان یکی از بزرگترین ضعفها و در نتیجه آن بهم ریختگی در همه امور بدلیل عدم حضور مستمر مدیر لزوم تغییر را مضاعف می نماید. جهت رفع این معضل تاکید بر بومی گزینی و طرح افرادی توانمند برای جایگزینی مدیرعامل فعلی مطرح بوده است که از جمله مهمترین گزینه های این جانشینی مهندس حبیب اعلائی می باشد.

استقلال شرکت آب و فاضلاب زابل از استان بعنوان تنها شرکت تبصره دو در استان که کلیه امور مربوط به مدیریت یک شرکت مستقل را دارد، مهندس اعلائی را بعنوان دومین مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری در استان مطرح و احتمال قرار گرفتن در جایگاه مدیر عامل آبفای استان را مضاعف نموده است. علاوه بر این کارنامه درخشان مدیریتی و جوان و کوشا و توانمند بودن و همراه و همفکر بودن با دولت فعلی وی را بعنوان گزینه اصلی جایگزینی مطرح نموده است.

مهندس میرادی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در یک حرکت سریع بدون در نظر گرفتن جایگاه و سوابق و حتی طی روند معمول تغییر مدیران، به سبک دولت گذشته در جهت حذف این مدیر توانمند برآمده و بدون‌ حتی تعریف جایگاه بصورت حذفی اقدام نموده است.

جای بسی تاسف است که منافع شخصی و طمع ماندگاری بیشتر بر مدیران چنان فایق آمده که ابتدایی ترین مسایل در احترام به مدیر زیر مجموعه خود را رعایت نمی کنند.

این منافع چگونه ست که برای حفظ آن از ابزار تخریب و حذف جهت ماندگاری استفاده می شود!

از مدیری که دیدگاهش منطبق بر حذف پتانسیلها باشد چگونه میتوان انتظار داشت بهبود شرایط را رقم زند؟

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.