نقش نمایندگان و مسئولین استانی در حفظ سرمایه های انسانی منطقه چیست؟ - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : تغییر مدیریت در شرکت آب و فاضلاب زابل یک شوک به مردم سیستان وارد و هزاران سوال بی پاسخ ایجاد کرد!

سوالاتی که اگر پاسخ مناسبی برای آن داده نشود، بحران عدم اعتماد به حرف و عمل نمایندگان و مسئولین ارشد استان را در پی خواهد داشت!

مدیری جوان، توانمند، کوشا، پاسخگو و موفق در اوج خدمت به مردم منطقه تودیع میشود.!…

مگر نه اینکه فلسفه حضور مدیران خدمت به مردم و رضایتمندی است؟

تغییر مدیری با این شاخصه های مثبت چه روندی را تداعی میکند؟ در چنین شرایطی خدمت ملاک قرار میگیرد یا سلیقه مدیران ارشد؟

نقش نمایندگان مردم در مجلس برای تاثیرگذاری بر این تصمیمات سلیقه ایی چیست؟

چه شخص و یا نهادی باید از سرمایه های نیروی انسانی این شهر دفاع کند؟

آیا شایسته است سیستان با وجود خشکسالی و قهر طبیعت یک پدیده دیگر را که حذف مدیران توانمند منطقه است را نیز تحمل کند؟

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.