جهاد دانشگاهی استان از پرستاران واجد شرایط جهت تدریس دوره های مختلف دعوت به همکاری کرد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستات از پرستاران واجد شرایط (لیسانس و فوق لیسانس) جهت تدریس دوره های مختلف دعوت به همکاری کرد.

IMG_20160906_230402