نوشتاری پیرامون هفته ی دولت - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : هفته ای که به مناسبت ضایعه ی دردناک شهادت دویار دیرین امام، دوخادم حقیقی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، دونمونه ی بارز از ایمان، ایثار، اخلاق وتقوا شهید محمد علی رجایی و شهید محمد جوادباهنر این نام را گرفت. هفته ایست برای سپاس وقدر دانی از این دو شهید ونخستین دولتی که هدفش اجرای احکام الهی وجامعه ای سرشار از عدالت بود.مردانی که تمام زندگی خود را وقف خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردند.

دولتی که حمایت اکثریت ملت را دارا بود واین بود عامل ثبات آن،دولتی فارغ از هرگونه تجمل، اشراف گری و خودخواهی، بدوراز اختلاس های نجومی!!!

آری اگر مردان یک حکومت خود تابع قانون باشند وخود از هر گونه فساد مبرا، مردم را در کنار خود خواهند داشت، این رمز اصلی بقاء است ، این هفته فرصت مغتنمی ست که یادآور شود ایران ما،جمهوری اسلامی ما مردانی داشته، دارد و خواهد داشت که عاشقانه ردای خدمت برتن دارند وهیچ گاه، از ارزش های بزرگ انقلاب عدول نمی کنند .

هفته ای که زنگ بیداریست برای مسئولان که خاطر نشان کند این انقلاب ساده به بار ننشسته ومسئولیتی بس خطیر که همانا حفظ ارکان مقدس نظام است بر دوش آنان است تا مبادا با اشتباهی هیزم در آتش نفاق بریزند.

این هفته هفته ی پاسداشت از آنان است که برای این مرز وبوم از جان گذشته اند،مردانی از جنس ایمان واعتماد…

یاد و خاطره شان گرامی باد

 

نویسنده : ندا میرپور