راهپیمایی روز قدس در شهرستان زهک - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

راهپیمایی روز قدس در شهرستان زهک/

راهپیمایی روز قدس با حضور گسترده اقشار مردم در شهرستان زهک با شکوه تر از همیشه برگزار شد و مردم عدالتخواه شهرستان زهک شعار حمایت از فلسطین و حمایت از غزه را سر دادند/