مربیان پرورشی سفیران آگاهی و خواستگاه ایمان در مدارس هستند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

به گزارش نی زار : جلسه مسابقات فرهنگی و هنری و مسابقات نه گانه قرآنی در محل سالن کنفرانس اداره برگزار گردید مدیر آموزش و پرورش طی سخنانی مربیان پرورشی را سفیران آگاهی و خواستگاه ایمان در مدارس دانستند و مسابقات فرهنگی و هنری ،قرآنی را ساز و کاری برای تربیت مطلوب در مدارس دانستند و تاکید بر شرکت پرشور دانش آموزان در این ممسابقات داشتند

تشکیل ستاد مسابقات قرآنی و فرهنگی هنری

فعالیتهای فوق برنامه اداره ستاد مسابقات قرآنی و فرهنگی هنری با حضور معاونت پرورشی،کارشناسان حوزه پرورشی و معاونین و مربیان پرورشی مجتمع ها و مدارس مستقل در سالن کنفرانس اداره تشکیل گردید

در این جلسه همکاران و مربیان پرورشی به بحث و تبادل نظر پرداختند.شیخی کبیر معاون پرورشی اداره اجرای مسابقات در سطح مدارس را موفقیت آمیز دانستند و آمادگی برای مرحله منطقه ای را تاکید داشتند و اذعان نمودند مسابقات قرآنی و فرهنگی هنری مدارس تحقق تربیت عالی در سطح مدارس و شهرستان می باشد و بر رویکرد قرآنی در مسابقات تاکید نمودند

شهادت هنر مردان خداست

مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیمروز به همراه جمعی از همکاران اداری در مراسم سومین روز شهادت معلم شهید عیسی شهرکی اصیل که در محل مصلای شهر زهک برگزار گردید شرکت نمودند

همچنین در این مراسم کفاش معاون پرورشی وزیر،مدیر کل آموزش و پرورش استان و جمعی از همکاران اداره کل و روسای ادارات آموزش و پرورش حوزه سیستان و برخی شهرهای بلوچستان حضور داشتند/

ارسالی روابط عمومی آموزش و پرورش نیمروز