دکتر رخشانی:یک شهر در گروگان مسئولین - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

به گزارش سرویس رسانه های دیگر نی زار به نقل از روزنامه زاهدان، دکتر محمد تقی رخشانی : گاه در سخنان و رفتار مسئولین با مواضعی مواجه می شویم که منطق آن خیلی قابل درک نیست. یکی از جدیدترین این سخنان در ارتباط با شهرداری زابل مطرح شده که برخی مسئولان استان با انتقاد از رفتار و سخنان شهردار زابلدکتر رخشانی دکتر خمر به برخی از اعضای شورای شهر زابل پیام داده اند که اگر خواهان همکاری و اختصاص بودجه برای برخی پروژه های شهر زابل هستید نسبت به تغییر شهردار و برکناری دکتر خمر اقدام کنید.

این بیان در واقع به گروگان گرفتن یک شهر به دلیل اختلاف سلیقه، فکر و یا روش اجرایی و مدیریت برخی مسئولان با مسئولی دیگر است. این که محتوای این اختلاف چه باشد هیچ فرقی در ماهیت مسئله به وجود نمی آورد و آن را قابل توجیه نمی کند. آنان که گذشته ی زابل را به خاطر دارند شهادت می دهند که زابل سال ۵۷ به مراتب بهتر از زابل سال ۹۳ است. متأسفانه در سال های قبل و پس از انقلاب در حالیکه دلارهای هفت تومانی برای تأسیس کارخانه های مختلف به شهرهای مختلف کشور اختصاص می یافت زابل سهمی از این دلارهای هفت تومانی نداشت به همین دلیل اکنون شهرهایی در کشور هستند که تنها از عوارض کارخانه های داخل و پیرامون شهر درآمدهای فوق العاده دارند این در حالی است که شهردار زابل می گوید صد میلیون تومان درآمد دارد و پانصد میلیون تومان حقوق می پردازد.

به نظر می رسد با این وضعیت اگر مسئولین در کنار هم باشند و تلاش کنند در قابل تحمل کردن شهر زابل برای سکونت شهروندان موفقیت فوق العاده ای نداشته باشند، چه رسد به آن که با یکدیگر تقابل هم داشته باشند و شهر را تحریم هم بکنند. مسئولان استانی به جای تهدید و تحریم خوب است که تلاش نمایند تا مطالبات شهرهای استان و از جمله زابل را از دولت وصول نمایند. امکانات و فرصت مناسب در اختیار علم و مدیریت شهرداران و از جمله دکتر خمر قرار دهند تا محصول آن را ببینند و مردم هم بهره ببرند.