تبدیل کرباسک و خمک به بخش / تحقق مطالبه به حق ساکنین این مناطق با پیگیری نماینده جوان سیستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : بسیاری از روستاهای منطقه سیستان به لحاظ بافت جمعیتی در شرایط تبدیل شدن به بخش و یا حتی شهر می باشند، روستاهایی که بافت جمعیتی آن اقتضا می کند تشکیلات وسیع تر از دهستان در آن مستقر گردد.

حال با پیگیری های نماینده جوان سیستان دهستان های کرباسک و خمک در شرف تبدیل شدن به بخش می باشند و همچنین دهستان سفیدآبه و جهان آباد نیز در صف تبدیل شدن به بخش هستند که می تواند زمینه مناسبی برای رشد این مناطق پر جمعیت سیستان باشد.

بنا بر این گزارش در راستای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به پیگیری و بررسی های انجام شده توسط دکتر محمد سرگزی نماینده جوان مردم شریف سیستان در مجلس شورای اسلامی ، نامه طرح موضوع ارتقاء این دو دهستان ( کرباسک و خمک ) به بخش در هیات وزیران توسط وزیر کشور به معاون اول رئیس جمهور ارسال گردید .

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.