اخذ بودجه اصلاح و توسعه زابل/ تغییری آشکار در ایفای نقش نماینده بقلم مهندس حبیب اعلایی مدیر عامل سابق آبفا سیستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : از مهمترین وظایف نماینده قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است که بواسطه این نقش میتواند دولتمردان را در مسیر اجرای قوانین مجاب به عملکرد قابل قبول در کشور و حوزه انتخابیه کنند.

سالهاست تلاش بر آن است که نمایندگان فارغ ایفای نقش اصلی در پروژه های در حال اجرای دولت سرکشی و ورود کنند تا با بازدیدهای مکرر همه اقدامات دولت که بر روال گذشته و بنابر وظیفه ذاتی پروژه های عمرانی را اجرا میکند را بنام نماینده ثبت نمایند درحالیکه وظیفه نماینده میطلبد مسیری دیگر را بپماید.

این مسیر میتواند اخذ ردیف بودجه و افزایش بودجه پروژه ها در زمان بودجه نویسی و طرح در مجلس است که قطعا توان و رایزنی و روابط نماینده ابزار برنده تر از هیاهوی بیهوده است و شاید ایجاد روابط و رایزنی پشت پرده میتواند از فریادهای صحن علنی مجلس کارسازتر باشد.

🔵 در خبرها از تخصیص ردیف بودجه اصلاح و توسعه فاضلاب زابل با تلاش نماینده سیستان جناب آقای دکتر سرگزی آمده بود. چند نکته در خصوص این خبر شایان ذکر است.

⏪1. گرفتن ردیف بودجه بمنزله تحمیل بار مالی بر دولت است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور کاری تقریبا غیر ممکنی است که بسختی بدست می آید. تحقق این مهم، نشان از درایت و پیگیری و توان نماینده دارد.

⏪2. اخذ ردیف بودجه برای پروژه عمرانی به معنی ریل گذاری تخصیص در سنوات آینده است. به عبارت دیگر با ایجاد ردیف بودجه تخصیص بودجه تضمین شده است و تلاش نمایندگان و مسولان معطوف به میزان تخصیص خواهد بود.

⏪3. ایجاد ردیف بودجه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب به معنی احیای مجدد ردیف بودجه در توسعه شبکه فاضلاب زابل و تعریف ردیفی برای اصلاح شبکه فاضلاب زابل است که میتوان گفت در بخش اصلاح شبکه فاضلاب جزو معدود شهرهای کشور خواهیم بود که ردیف اعتباری اخذ شده است.

⏪4. اخذ این ردیف بودجه حاصل توافقات درپی بازدید نایب رییس مجلس دکتر نیکزاد به سیستان به دعوت نماینده و پیگیری های پس از آن بود که نشان میدهد دکتر سرگزی فارغ از هیاهو و منم من ها و عکسها و مصاحبه ها و به رخ کشیدن فعالیتهایشان، بدنبال حصول نتیجه است و این میسر نیست مگر با تدوین استراتژی ، حرکت برنامه محور و پیگیری و ایجاد روابط موثر.

⏪5. حداکثر بهره مندی از حضور نماینده سیستان بعنوان دبیر کمیته آب و فاضلاب در کمیسیون عمران مجلس با اخذ این ردیف میسر شد که امیدواریم تصدی جایگاههایی اینچنینی منافع آن برای مردم حوزه انتخابی ملموس و نمایان گردد.

◀️در پایان ضمن آرزوی موفقیت، امیدواریم این فعالیتهای نماینده در ایفای نقش موثر آغازی باشد بر پایان نداشته هایی که سالهاست آرزومندیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.