گلایه شهروندان از دامداری های مستقر در حاشیه های شهر زابل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار :  افزایش بی رویه دامداری های مستقر در حاشیه شهر معضلات را برای فضای شهری و شهروندان ایجاد نموده است، برخی از شهروندان در پیام های جداگانه ای نسبت به این معضل گلایه داشته اند که در ادامه مطلب ارسالی توسط یکی از مخاطبین عینا منتشر می گردد.

متاسفانه دامداری های واقع در محله شهری علاوه بر معضل زیست محیطی باعث تخریب آسفالت میشوند متاسفانه پهن های گاو را روی آسفالت می‌ریزند و بعد با بولدزر آسفالت را شخم می زنند تا پهن های بد منظر را بار تریلی کنند ، بعنوان مدعی العموم و ضایع کردن اموال عمومی و بیت المال باید بجد طرح شکایت و جریمه این گاوداری‌های بی انصاف را انجام داد که بجای تخلیه پهن ها در زمینهای خالی و خاکی با انجام کمی هزینه بیشتر و بکار گیری کارگر بیشتر با وجود درآمدهای میلیونی که از دامداری بدست می‌آورند روی آسفالتی که با هزار مصیبت آنرا برای محله انجام داده اند و اینک باعث حسد سایر محلات و حتی مرکز نشین شهر شده ،باعث تخریب آسفالت میشوند.
شما همچنین صحنه های را در بدترین و بی فرهنگ ترین روستاها هم شاهد نیستید ، بلکه آنها به سبب شرایط روستا خارج از مناطق مسکونی خود پهن های گاوی آنرا هدایت می‌کنند.
بجد از دادستان محترم زابل درخواست شود تا جلوی ضرر و زیان اموال مردم (آسفالت و معابر عمومی )گرفته شود.
ما هم بعنوان ساکنان محله که جز مصیبت و آزار چیزی از دامداری ها در یک محله شهری ندیدیم پشت سر تان خواهیم بود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.