کرونا محک جدی مدیریت استان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : شرایط ویژه در کشور در کنترل بیماری کرونا توان مدیریتی مسئولین را به چالش جدی کشانده است.
درحالیکه توصیه های مکرر در مورد عدم حضور در امکان عمومی میشود، بحرانهایی که ناشی از عدم تدبیر و مدیدیت است که دامنگیر مردم استان شده است.
یکی از مهمترین این موارد بحران صفهای طولانی گاز مایع در منطقه سیستان است.
این صفها میتواند عامل انتشار ویروس کرونا باشد.
رفع معضلی که در چند ماه اخیر دامنگیر مردم منطقه شده در شرایط بحرانی اخیر تلاشی مضاعف می طلبد.

یکی از مهمترین روشهای مقابله با ویروس کرونا ماندن در منزل و عدم حضور در مراکز شلوغ و گرمایش منازل و استفاده از آب گرم است و این در حالی ست که بخش عمده ای از مردم به خصوص در منطقه #سیستان گرمایش منازل و آبگرم را از طریق گاز مایع انجام می دهند و کمبود گاز مایع میتواند بدلیل ایجاد شرایط سرد که ماندگاری ویروس #کرونا را بیشتر میکند عامل تشدید بحران حاضر گردد.

جا دارد در چنین شرایط بحرانی، استانداری، ستاد بحران استان و فرمانداری های منطقه #سیستان نقش کلیدی در ساماندهی و رفع نیاز مردم را مرتفع سازند.

خوشبختانه برابر آمار استان ما در شیوع بیماری کرونا بعنوان استانی با شرایط مطلوبتر برآورد می شود.
دو عامل دوری از مراکز شیوع اولیه کرونا و عدم تمرکز و پراکندگی جمعیت در استان مهمترین عوامل شرایط بهتر می باشد اما ارسال نمونه اولیه برای تشخیص بیماری و فاصله زمانی اعلام نتیجه احتمال آمار پایین استان را زیر سوال می برد.
چه بسا عدم اعلام سریع نتایج منجر به آمار غیر واقعی و در نتیجه عدم اتخاذ تمهیدات لازم گردد.
مسئولین متولی سلامت استان و شهرستانها مدام از ارسال نمونه و انتظار برای دریافت نتیجه، سخن می گویند.
بدلیل نقش کلیدی آمار در برنامه ریزی جا دارد در سرعت بخشیدن به دریافت نتیجه آزمایش #کرونا تا فرصت باقیست اقدام گردد.

از دستورات بدون پشتوانه اجرایی که صرفا شانه خالی کردن از مسئولیت است پرهیز گردد.

استانداری و فرمانداریها از عدم پذیرش مهمان در شهرها می گویند اما در عمل هیچ کنترلی در ورودی شهرها وجود ندارد، پروازها و جابجایی مسافرین از طریق راه آهن همچنان پابرجاست.

مبدا یا مقصد این جابجایی مسافر مراکز بحرانی کشور است، در حالیکه ماندن در خانه توصیه میشود فرماندار لغو مرخصی کارمندان دولت را بخشنامه می کند.

دوگانگی در تصمیماتی که بنظر میرسد صرفا برای نمایش تلاش ساماندهی شرایط بحران است و نه مدیریت آن.

امید است با یک برنامه جامع و مدون و کارشناسی شده، ضمن گذر مردم استان از این بحران، مدیریت استان از این محک جدی سربلند بیرون آید.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.