فاتحه ای که درازهی به استان خواند! - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : پخش ویدیویی از برخورد یکی از کارکنان گمرک در تهران با درازهی نماینده مردم سراوان در مجلس و سخنان رد و بدل شده ی میان آن ها بدون شک یکی از پربازدیدترین ویدیوها در فضای مجازی بود که ظرف چند ساعت به یکی از خبرهای رسانه های خارجی و داخلی تبدیل شد و مجلس را به جلسه ی غیرعلنی کشاند و به حق باید گفت درازهی در چند سالی که از عمر مجلس می گذرد تا این حد خبرساز نشده بود.

آنچه در ویدیو دیده می شود این است که درازهی نماینده سراوان قصد ورود به ساختمان اداری گمرک در تهران را دارد و نگهبان ورودی به دلیل عدم هماهنگی قبلی اجازه نمی دهد، درازهی اصرار می کند که کلید را بزند و در را باز کند و نگهبان می گوید که من از شما دستور نمی گیرم به دنبال آن توهین درازهی و ارجاع مسئله از طرف نگهبان به افرادی که ارباب رجوع هستند و بیان اینکه این نماینده مجلس است و به دنبال آن واکنش فرد ارباب رجوع و بیرون کردن درازهی را می بینیم.

در برخورد با این پدیده افراد و گروه های مختلف با واکنش های خود ماهیتشان را نشان دادند.

مجلس نشان داد که برای برخورد با یک عضو خود حاضر است در ظرف دو روز دو جلسه غیرعلنی تشکیل دهد اما لایحه ی مناطق آزاد و از جمله منطقه ی آزاد سیستان بیش از چهار سال است که در دستور کار مجلس مانده است.

تعدادی از نمایندگان حداقل چهل نفر بدون توجه به رفتار درازهی به دفاع از ایشان خواهان برکناری رییس گمرک کشور و حتی استیضاح وزیر اقتصاد شدند. آنچه در این رفتار به چشم آمد دفاع صنفی از همکار خودشان بود بدون توجه به رفتار درست یا غلط آن همکار که جای بسی تاسف است از مجلسی که باید در راس امور باشد و چون قانونگذار است خود بیش از دیگران ملزم به رعایت قانون باشد.

در این میان رفتارهای یکی دو نفر از نمایندگان استان هم که در دفاع از رفتار غلط نماینده سراوان خود را به در و دیوار مجلس می کوبیدند جای تامل بسیار دارد. در این میان نمایندگانی هم بودند که با محکوم کردن برخورد نماینده سراوان رفتاری متفاوت را نشان دادند.

از نکات جالب رفتاری درازهی این بود که در مجلس برای همه خط و نشان می کشید و تهدید می کرد اما در مقابل شهروندی که به قول خود درازهی او را بیرون انداخت کوچکترین واکنشی نداشت و به واقع مصداق شیرخانه و روباه بیرون را به نمایش گذاشت. در ادامه فضای مجازی پر شد از واکنش نسبت به این مسئله، عده ای گذشته ی درازهی و فعالیت های علمی و اقتصادی و دانشجویی وی را به کاوش نشستند و بایگانی ها را کاویدند و آنچه بیرون آوردند اگر درست باشد به واقع فاجعه است.

البته تا درازهی نشانه های مخالف ارایه نکند دلیلی ندارد که درست نباشد. آنچه در این میان مایه تاسف و تاثر بود خدشه دار شدن چهره ی مردم استان و به ویژه مردم سراوان بود.

کسانی که با رفتار به دور از شئونات فرهنگی و اخلاقی درازهی رای دهندگان به وی را زیر سئوال بردند و توجه نکردند که این راهی است که مسئولین انتخابات پیش پای مردم می گذارند.

نکته ی دیگر اینکه در فیلم منتشر شده از جلسه ی غیرعلنی مجلس که نشان می دهد مجلس هم نشتی دارد جمله ای خطاب به هیئت رییسه شنیده می شود که از جنس سخنان درازهی به کارمند گمرک است.

از همه مصیبت بارتر علت حضور درازهی در گمرک است که هیچ ارتباطی با وظایف نمایندگی وی نداشته و به جای پیگیری امور موکلان، چانه زنی و چکش زدن برای امور شخصی و تجاری بوده است.

اگرچه نمایندگی مجلس را نرده بان صعود از قله های اقتصادی کردن به نماینده سراوان محدود نمی شود و دیگرانی هم هستند که در این وادی اشتهار بیشتری دارند اما آن ها حداقل ملاحظه ی شئونات را می کنند.

در آخر هم باید به سوگ قومیت و مذهب نشست که ابزار و پوشش هر رفتار غلطی می شوند و خدا می داند که اگر کارمند گمرک هم مذهب درازهی نبود داستان سرایی و استفاده ابزاری از قومیت و مذهب تا کجا پیش می رفت.

دکتر محمدتقی رخشانی

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.